صبحانه های بین المللی چکاو

جمعه 3 اردیبهشت 1395

صبحانه های بین المللی چکاو

صبحانه های بین المللی چکاو

منوی صبحانه چکاو با بهره گیری از نظرات آشپزان بین المللی کامل شد. آیتم های جدید ما شامل تارت ها،کیش ،املت سبزیجات،صبحانه انگلیسی و اسپرینگ رول ها می باشند. این آیتم ها از میان ده ها مورد مختلف انتخاب ،آزمایش و به منو اضافه گشته است.در انتخاب آن ها اولویت های ما شامل: استفاده از مواد اولیه سالم و مقوی،روش پخت سالم و عدم استفاده از روش های پخت نا سالم،استفاده حداقلی از روغن در پخت و فقط در مواردی محدودی که اجبار به سرخ کردن است . حتما آن ها را امتحان کنید و با ارسال نطرات ارزشمند خود به ما در ارائه سرویس بهتر کمک کنید.

chakav.com